สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย

หมู่ 8 ถนนแสงทองอร่าม 2 ถ. ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ 0-5369-9225
พิกัด 19.35840046,98.43524060