สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ถ.ร่มเกล้า ซ.หมู่บ้านเคหะร่มเกล้า ถ. ต. อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0-2543-9773,0-2543-9068,0-2916-3279
พิกัด 13.76545278,100.73216940